نظامی ایران سوریه ایرانی اسرائیل

نظامی: ایران سوریه ایرانی اسرائیل نتانیاهو اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آیا خبر بازداشت و خودکشی استاد دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیستی، چند روز بعد منتشر شد؟ / عباس عبدی

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:ادعا شده است که دکتر کاووس سیدامامی استاد دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیست در زندان خودکشی کرده هست، در حالی که جامعه و افکار

آیا خبر بازداشت و خودکشی استاد دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیستی، چند روز بعد منتشر شد؟ / عباس عبدی

عباس عبدی: آیا خبر بازداشت و خودکشی استاد دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیستی، چند روز بعد منتشر شد؟

عبارات مهم : اعتماد

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:ادعا شده است که دکتر کاووس سیدامامی استاد دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیست در زندان خودکشی کرده هست، در حالی که جامعه و افکار عمومی از اصل بازداشت وی که بیش از دو هفته از آن گذشته بود آگاهی نداشت.

خبر اين فوت به صورت غيررسمي و از سوي خانواده آن مرحوم اعلام شد، و بلافاصله نيز اطلاعيه دادستاني منتشر شد مبني بر اين كه؛ «گروهي از افراد مرتبط با يك پرونده جاسوسي شناسايي و دستگير شده است اند، كه در قالب اجراي پرونده هاي علمي و محيط زيستي نسبت به جمع آوري اطلاعات طبقه بندي كشور در حوزه هاي استراتژيك اقدام مي كردند كه با هوشياري و رصد اطلاعاتي يكي از نهادهاي امنيتي كشور دستگير و به وسیله دادستاني پایتخت کشور عزیزمان ایران بازداشت شده است اند.»

آیا خبر بازداشت و خودکشی استاد دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیستی، چند روز بعد منتشر شد؟ / عباس عبدی

اولين نكته اين است كه فرض مي كنيم همه اين اتهامات معقول باشد و حتي در دادگاه نهايي نيز ثابت شود، در اين صورت بايد پرسيد كه آیا از همان ابتداي بازداشت، اين عنوان اطلاع رساني نشده است؟ آیا خانواده هاي اين تعداد افراد نيز حاضر نشده اند كه اطلاع رساني كنند؟ طبيعي است كه چنين اتفاقي تقريبا غيرمعمول هست، مگر آنكه گمان كرده باشند يا اين باور به آنها القا شده است باشد كه مساله به سرعت حل مي شود و خواسته باشند كه خبر را منتشر نكنند.

نكته دوم اين است كه آیا دادستاني راجع به اصل فوت مرحوم سيدامامي و علت آن به صورت مستقيم اظهارنظري نكرده است؟ مشكل مهم اين اتفاق تاسف بار در اين است كه تعداد زيادي از دانشجويان، استادان دانشگاه و اشخاص ديگر با مرحوم سيدامامي ارتباط و مراوده داشته اند، و هيچگاه به ذهن آنها خطور نمي كند كه وي متهم به چنان اتهامي شود يا اينكه دست به خودكشي بزند.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:ادعا شده است که دکتر کاووس سیدامامی استاد دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیست در زندان خودکشی کرده هست، در حالی که جامعه و افکار

منظور اين نيست كه اين اتهام و احتمال وقوع خودكشي براي هر متهمي به كلي رد شود ولي آشنايان با ايشان ميان آشنایی دقيق و تجربه فردي خود با ادعاي دادستاني تهران، طبيعي است كه اصل را بر درستي برداشت هاي خود قرار دهند و نمي توانند همين طور ادعايي را بپذيرند كه خلاف عقل سليم و برداشت اوليه خودشان هست. آيا اين به معناي رد قطعي ادعاهاي مطرح شده است است؟ قطعا خير. ولي تا اين مرحله اعتمادي به اين ادعاها وجود ندارد. آیا بايد ادعاهايي را پذيرفت كه حتي در اطلاع رساني اوليه تا اين حد مغشوش عمل شده است است؟ متاسفانه فقدان اعتماد موجب مي شود كه حتي اگر ادعاها واقعي و درست هم باشد پذيرفته نشود.

در چنين اتهاماتي اگر خودكشي صورت گرفته باشد مي تواند دو معناي متعارض داشته باشد. يا فرد عصباني از ايراد چنان تهمت نارواي عليه خود است كه تحمل ادامه وضع را از دست مي دهد. يا آنكه اتهام را وارد مي بيند و تحمل سرزنش هاي بعدي را ندارد. بطور طبيعي كساني كه وي را مي شناسند حالت اول را محتمل مي دانند مگر اينكه خلافش ثابت شود. ولي در فضاي بي اعتمادي چگونه چنين چيزي ثابت خواهد شد؟ آیا اعتماد به ويژه به چنين ادعاهايي وجود ندارد؟ اين نكته اي است كه مي خواهم در اين يادداشت ب آن اشاره كنم.بنيان اعتماد در جامعه مدرن بر امكان آزمون بي اعتمادي است! به همين دليل طرفي كه نيازمند به اعتماد است هميشه اين امكان را فراهم مي كند كه ما از طريق اطمينان خاطر پيدا كردن از واکنش‌ها او و صحت ادعاهايش از بي اعتمادي عبور كنيم و به اعتماد برسيم.

در جامعه جديد ما به ديگران و به حكومت خودمان اعتماد داريم، چون هرگاه بي اعتماد شويم، مي توانيم از طريق شيوه هاي مرسوم و در دسترس، درستي ادعا و واکنش‌ها طرف را آزمون كنيم. مردم جوامع توسعه يافته به ادعاهاي حكومت و دولت خود و به ساير مردم اعتما دارند و آنها را مي پذيرند، براي اينكه اگر در آن شك و ترديد كنند، راه هايي براي اثبات نادرست بودن اين ادعاها را دارند، بنابراين ما مشكلي نداريم كه ادعاهاي مطرح شده است را بپذيريم، مشروط بر اينكه هميشه راه هايي براي رسيدگي به اينگونه ادعاها مستقل از مجراي مدعي وجود داشته باشد. راهي كه اكنون در اختيار ما نيست.واقعيت اين است كه دستگاه قضايي بايد در شيوه مواجهه خود با متهمان، به ويژه چنين متهماني تجديدنظر اساسي كند.

آیا خبر بازداشت و خودکشی استاد دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیستی، چند روز بعد منتشر شد؟ / عباس عبدی

در درجه اول مواجهه دستگاه قضايي و دادستاني بايد كاملا براق و روشن باشد و اطلاع رساني مورد نیاز نيز صورت گيرد. در همان وقت اقدام هم اطلاع رساني شود. در درجه بعد، بايد مساله وكيل را يك بار براي هميشه حل كرد. اين بي معني است كه متهم نتواند از ابتدا وكيل داشته باشد. با توجيه اينكه پرسشها امنيتي هست، نمي توان وكلا را از مسير بازپرسي و دادرسي از بین بردن كرد.

وكيل مهم ترين مجراي اثبات و رد ادعاهاي احتمالي هست. همچنين ايجاد تمايز ميان وكلا و خوب و بد يا خودي و غيرخودي كردن آنان و غربالگري وكلا، هيچ كمكي به دادرسي عادلانه نمي كند. وحشت دستگاه قضايي از وجود وكيل كاملا بي مورد هست. ممكن است در مراحلي مانع از سرع رسيدگي شوند، ولي اگر هم اين يك مشكل باشد، چندين نقطه قوت ديگر دارد كه اصولا قابل مقايسه با اين ضعف نيست، و مهم ترين آن همين مواقع است كه براي زنداني مشكلي پيش مي آيد. هيچ چيزي براي رسيدگي عادلانه از سوي دستگاه قضايي، و تاييد و رد ادعاهاي آن بهتر و موثرتر از وكالت بدون قيد و شرط و در تمامي مراحل دادرسي نيست.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:ادعا شده است که دکتر کاووس سیدامامی استاد دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیست در زندان خودکشی کرده هست، در حالی که جامعه و افکار

و بالاخره مساله مهم رعايت حال خانواده ها هست. اينكه يك يا چند نفر بازداشت شوند، و هيچ كس نداند كجا هستند و امكان تماس نيز نداشته باشند، نه قانوني است و نه اخلاقي. نشانه چنين كاري جز فشار آوردن به متهم و خانواده او چيز ديگري نمي تواند باشد. عوارض سوء آن بسيار بدتر از عوارض احتمالي است كه رسيدگي به اتهامات در فضاي قانوني و اخلاقي انجام شود.

در هر حال اميدواريم كه براي برطرف بي اعتمادي نسبت به اتهامات و اتفاق رخ داده در مورد مرحوم دكتر كاووس سيدامامي، مسيرهايي مستقل از مسير مدعي براي رسيدگي باز شود و نيز با تغيير واکنش‌ها دادرسي، كه هيچ كمبود قانوني هم ندارد، راهي گشوده شود كه از اين بعد شاهد اين کارها زيان بار به اعتماد نسبت به دستگاه قضايي نباشيم.

آیا خبر بازداشت و خودکشی استاد دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیستی، چند روز بعد منتشر شد؟ / عباس عبدی

واژه های کلیدی: اعتماد | دستگاه | اطلاعات | بازداشت | اطلاعات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs